1. Objecte i acceptació
El present avís legal regula l'ús del nostre lloc web, del qual és titular   S4B Sinergies SL   . La navegació pel lloc web de   S4B Sinergies SL   atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present   Avís Legal. El vostè respondrà davant   S4B Sinergies SL   o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
  1. Identificació i comunicacions
S4B Sinergies SL, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:
   • La seva denominació social és:   S4B Sinergies SL
   • El seu CIF és:   B55246599
   • El seu domicili social és a:   EDIFICI Giroemprèn, DESPATX A1.14 - (17005) GIRONA
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats en la   política de privacitat.
Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb   S4B Sinergies SL   es consideraran eficaços, a tots els efectes, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment
  1. Condicions d'accés i utilització
El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure, no obstant això,   S4B Sinergies SL   condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari.
Vostè garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a   S4B Sinergies SL   i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'EL   S4B Sinergies SL   ja no emprar-los per, entre d'altres:
   • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei oa l'ordre públic.
   • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de   S4B Sinergies SL   o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals   S4B Sinergies SL   presta els seus serveis.
   • Intentar accedir dades d'altres persones oa àrees restringides dels sistemes informàtics de   S4B Sinergies SL   o de tercers i, si s'escau, extreure informació.
   • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de   S4B Sinergies SL   o de tercers.
   • Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
   • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
   • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a   S4B Sinergies SL, sense que puguin entendre com cedits cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.
En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de   S4B Sinergies SL, sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix li atribueixi cap dret sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.
L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre   S4B Sinergies SL   i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de   S4B Sinergies SL   dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a   S4B Sinergies SL. En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre S4B sinèrgies SL, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bons costums i l'ordre públic.
S4B Sinergies SL   no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.
  1. Exclusió de garanties i de responsabilitat

   S4B Sinergies SL   exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

   • La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
   • La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
   • L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera d'exemple,   S4B Sinergies SL   no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

   Així mateix,   S4B Sinergies SL   declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web.   S4B Sinergies SL   no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut.   S4B Sinergies SL   no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

  2. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit
En el cas que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb   S4B Sinergies SL   identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de   S4B Sinergies SL, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de   (Espanya).
  1. Publicacions
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.