1. Dades relatives al Responsable
responsable Tractament
   Empresa: S4B sinèrgies SL - B55246599
   Direcció: EDIFICI Giroemprèn, DESPATX A1.14 - (17005) GIRONA
   Contacte: XSORS@4B.CAT - 609.701.230
Delegat Protecció de Dades
   Nom: No cal DPO -
 
   Contacte: -
 
  1. finalitats
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a   S4B Sinergies SL   tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:
   • Coordinació d'activitats empresarials
   • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
   • Enviament d'informació comercial de l'entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
   • formació
   • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
   • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
   • Prestar-los un servei
   • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d'interès inclosos en el currículum
  1. Termini de conservació de les dades
Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.
  1. legitimació
La base legal per al tractament de les teves dades rau per:
   • consentiment inequívoc
   • Execució d'un contracte
  1. destinataris
Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:
   • A altres responsables del tractament
   • Administració tributària
   • Bancs i entitats financeres
   • Cossos i forces de seguretat de l'estat
   • Gestoria / Assessoria
   • seguretat social
   • Servei de Prevenció de Riscos Laborals
  1. drets
Té dret a obtenir confirmació sobre si en   S4B Sinergies SL   estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.
Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la   rectificació   de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva   supressió   quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la   limitació del tractament   de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret de   oposició   al tractament de les seves dades.   S4B Sinergies SL   deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, pot exercir el dret a la   portabilitat   de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:
   • Per exercir el seu dret de   accés   feu clic   aquí
   • Per exercir el seu dret de   rectificació   feu clic   aquí
   • Per exercir el seu dret de   Supressió (Oblit)   feu clic   aquí
   • Per exercir el seu dret de   Limitació del Tractament   feu clic   aquí
   • Per exercir el seu dret de   Oposició   feu clic   aquí
   • Per exercir el seu dret de   portabilitat   feu clic   aquí
Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça:   EDIFICI Giroemprèn, DESPATX A1.14 - (17005) GIRONA   adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.
Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.
  1. Política de cookies
Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç   política de cookies .