SYNERGIES FOR BUSINESS Assessoria empresarial Girona Girona
Serveis

Finançament corporatiu

Les empreses, al llarg de la seva història han acudit als bancs per poder satisfer les seves necessitats de finançament. Actualment però, després de la crisi financera dels darrers anys, ha quedat demostrat que és necessari canviar la forma tradicional de finançar-se, i cada cop més les empreses estructuren el seu sis tema de crèdit a través del finançament bancari, el finançament públic i el finançament privat.

Amb la nostra extensa xarxa de col·laboradors (inversors, fons d’inversió, gestors financers públics i privats) podem dissenyar les propostes de finançament més adequades per al nostre client sota tres criteris fonamentals:


1. Mínim cost i/o rendibilitat 
2. Mínim risc 
3. Mínim temps d’obtenció


Dins el nostre camp d’actuació treballem en els següents àmbits:

· Operacions de compra/venda d’empreses o participacions
· Reestructuració financera
 • Private equity:
  Add on / Build up, Growth, LBO / MBO / MBI, Remplacement, Rescue / Turnaround
 • Venture capital:
  Growth venture, Seed, Start Up, Later Stage
 • Debt financing
 • Àmbit Europeu:
  SME Instrument, Fast Track to innovation, FEDER, FEADER ...
 • Àmbit Nacional:
  CDTI, NEOTEC, Reindus ...
 • Àmbit Català:
  CDTI, NEOTEC, Reindus ...

Buy&Build

Busquem solucions d’elevada rendibilitat per a fons d’inversió i/o inversors privats, d’àmbit nacional o internacional.

Treballem com a Project manager per operacions de Buy&Build des de la gestió de la idea fins a la construcció i posada en funcionament de la inversió. Per a fer-ho som partners de  (www.cunovesa.com) una empresa d’enginyeria caracteritzada per la utilització de les tècniques de disseny més modernes que ens permeten construir virtualment un projecte abans de la seva execució evitant errors i sobre-costos en la fase de construcció.

Les etapes que seguim en aquest procés, són les següents:

01. Gestió de la idea

Donem l’enfoc més adequat a la idea o el propòsit de l’inversor, atenent a propostes de mercat, ubicació i mesura de la inversió.

07. Construcció

Aportem experiència i coneixement suficient per acompanyar a l’inversor en tota la fase de construcció de la inversió, des de la gestió del pressupost fins a l’execució de l’obra. Tenim aliances amb empreses constructores i instal·ladores adequades per a cada projecte.

06. Finançament

Aportem solucions financeres (no bancàries) per a cada projecte. Treballem amb fons d’inversió pública i també amb capital privat.

02. Estudi de viabilitat

Avaluem tècnica i econòmicament la futura inversió.

03. Cerca d'actius

Mitjançant el nostre departament d’immobiliària cerquem els actius (edificis, naus, terrenys, etc.) més adequats per a fer-hi la inversió.

04. Disseny

Aportem solucions arquitectòniques i d’enginyeria presentant un projecte virtual, visible amb realitat augmentada (3D) previ a la seva aprovació i execució.

05. Gestió de permisos

Gestionem i tramitem tots els permisos i autoritzacions necessaris per al desenvolupament de l’activitat.

01. Gestió de la idea

Donem l’enfoc més adequat a la idea o el propòsit de l’inversor, atenent a propostes de mercat, ubicació i mesura de la inversió.

02. Estudi de viabilitat

Avaluem tècnica i econòmicament la futura inversió.

03. Cerca d'actius

Mitjançant el nostre departament d’immobiliària cerquem els actius (edificis, naus, terrenys, etc.) més adequats per a fer-hi la inversió.

04. Disseny

Aportem solucions arquitectòniques i d’enginyeria presentant un projecte virtual, visible amb realitat augmentada (3D) previ a la seva aprovació i execució.

05. Gestió de permisos

Gestionem i tramitem tots els permisos i autoritzacions necessaris per al desenvolupament de l’activitat.

06. Finançament

Aportem solucions financeres (no bancàries) per a cada projecte. Treballem amb fons d’inversió pública i també amb capital privat.

07. Construcció

Aportem experiència i coneixement suficient per acompanyar a l’inversor en tota la fase de construcció de la inversió, des de la gestió del pressupost fins a l’execució de l’obra. Tenim aliances amb empreses constructores i instal·ladores adequades per a cada projecte.

Gestió immobiliària

Intermediem en la compra i venda d'actius, sempre de forma directa. Disposem d'una cartera de productes immobiliaris exclusius i els seleccionem d'acord amb la nostra cartera de clients i inversors.

De la mateixa manera que actuem com a Buy&Build, gestionem l'adequació d'immobles a activitats econòmiques amb l'objectiu de facilitar la venda i augmentar el valor patrimonial de cada actiu.